Arbeidsseminar Vannringen 2010

Vannringen hadde den gleden å invitere til sitt årlige arbeidsseminar, som ble holdt på Radisson Blue Hotell, Bodø den 14-15 oktober 2010. Vi samlet mange til et inneholdrikt seminar. Programmet var delt i fellessamlinger med foredrag og diskusjoner, gruppearbeid, leverandørutstilling og sosialt samvær. I tillegg ble årsmøtet avholdt.

På agendaen sto temaer som;

-Forurensing i forb m deponering av snø i urbane områder, Torleif Bækken, NIVA

-Bassengforeskriften med hovedvekt på kjemi, Gunnar Bergholt, KM-Dahl

-Erfaring av bruk av ICP MS og kontinuerlig AAS, Arne Magnus Jensen, Analysesenteret i Trondheim

-Sensorikk, lukt-problematikk rundt søppeldeponi, Marco V, Molab

-Analysebehov i forbindelse med settefiskanlegg, Torstein Kristensen, NIVA

-Presentasjon av hovedvannverket i Bodø, Svein Ove Moen, Bodø kommune

-Norsk akkreditering, Erik Figenschou

-Kjemiske markører fra dagligdagse, menneskelige aktiviteter, Kathrine Langford, NIVA

-Automatisert prøvetaking av sigevann, Robert Tarasz, Iris Salten