Dagseminar om prøvetaking av ferskvann, avløpsvann, sigevann og sedimenter

Vannringens medlemmer ble invitert på dagseminar om prøvetaking av ferskvann, avløpsvann, sigevann og sedimenter.

 

Dato: mandag 2.november 2009
Sted: Oslo – Forskningsparken NIVA, Gaustad-alleen 21
Varighet: kl 10-15

Vannringen dekket seminaravgift og lunsj for medlemmer.

Spørsmål rettes til: Liv Nesset, sekretær i Vannringen, tlf 417 30541/776 24360, epost: liv.nesset@toslab.no

 

Program:

 

Kl 0930-1000: Registrering, kaffe

Kl 1000-1005: Åpning v/leder Vannringen

Kl 1005-1040: Prøvetaking av ferskvann, Sigrid Hande, NIVA

Kl 1040-1100: Spørsmålsrunde

Kl 1100-1140: Prøvetaking av sigevann og sedimenter, Vegard Kvisle, Norconsult

Kl 1140-1200: Spørsmålsrunde

 

Kl 1200-1300: Lunsj

 

Kl 1300-1340: Akkreditert prøvetaking avløpsvann, og erfaringer knyttet til dette, Ragnar Storhaug, Aquateam

Kl 1340-1400: Spørsmålsrunde/pause

Kl 1400-1430: Prøvetakingsutstyr , feilkilder og kalibrering v/ Lars Chr Gommes, Houm

Kl 1430-1500: Spørsmålsrunde

Kl 1500 Oppsummering/Slutt