Vannringen

Vannringen er en forening for laboratorier som har som hovedoppgaver å utføre fysisk-kjemiske analyser innen vann-, avløps- og miljøsektorene.

Presentasjoner fra årets seminar

Foreningens formål er

  • Å bedre kontakten og bidra til samarbeid mellom laboratorier som utfører fysisk-kjemiske analyser av vann og slam
  • Å bedre og sikre kvaliteten av analyser som utføres på laboratoriene
  • Å være et bindeledd mellom laboratoriene og myndigheter som Miljødirektoratet og Norsk Akkreditering
  • Å bidra til styring av utviklingen av standardiserte metoder som benyttes i laboratoriene

Ethvert norsk laboratorium innenfor vann- og miljøanalyser kan bli medlem. Det er også åpent for personlig medlemsskap.

Vannringens styre består normalt av 4 personer som til daglig har sitt virke i Norske laboratorier.