Styret i Vannringen

Marthe Syverinsen

Leder


Torhild Hestmark

Kasserer
Laboratorieingeniør
torhild.hestmark@nrva.no


Bjørg A. Moen

Bergen Vann


Hege Karlsen

Sekretær


Valgkomite: Merete Skar og Johan Ahlin

Revisor: Renate Breistrand