Styret i Vannringen

Ann Kristin Høstmark Gule

Leder 
Avd leder- Kystlab AS avd Molde
Telefon: 482 17 459
akh@kystlab.no


Torhild Hestmark

Kasserer
Laboratorieingeniør
torhild.hestmark@nrva.no


Bjørg A. Moen

Bergen Vann


Marthe Syverinsen

Mjøslab IKS


Valgkomite: Merete Skar og Johan Ahlin

Revisor: Renate Breistrand