Medlemmer i Vannringen

ALS Laboratory Group Norway AS
Bergen Kommune, Bergen Vann
Eurofins (Environment Testing Norway AS)
Fjellab
Fredrikstad Vann Avløp og Renovasjonsforetak Frevar Kf
Havlandet Forskningslaboratorium AS
Intertek West Lab AS
IVAR Iks
Labora Analyselaboratorium og Fiskehelsetjeneste AS
Mjøslab Iks
Nedre Romerike Vannverk Iks. NRV
Nemko Norlab
Noah AS
Norsk Institutt For Vannforskning NIVA
Oslo Kommune Vann- og Avløpsetaten
Petrotech AS, tildligere Haugaland miljøsenter
Sea Eco
SGS Analytics Norway
Sunnlab AS
Tos Lab AS
Trondheim Kommune, Analysesenteret
Vestfjorden Avløpsselskap (veas)
Vestfoldlab AS