Årsmøte 2022

Styret har i møte 10. januar besluttet å utsette Vannringens seminar fra 10.-11. februar 2022 til 9.-10. februar 2023. Styret tar sikte på å arrangere seminar 2023 etter det planlagte opplegget for i år, så du kan allerede nå sette av datoene i kalenderen. Årsak til at seminaret utsettes er noe svak påmelding,  muligens påvirket av uforutsigbarheten i den pågående koronapandemien.

Siden seminaret utsettes, har styret besluttet å gjennomføre årsmøtet digitalt via epost, det vil si etter samme modell som i 2021. Årsmøtet skal behandle årsberetning, vedtektsendringer, revidert regnskap, budsjett, fastsettelse av kontingent og valg. Sakspapirer vil bli sendt ut mandag 7. februar 2022. Frist for innsigelser settes til torsdag 10. februar 2022. Dersom man ikke har innsigelser til foreslåtte vedtak, forholder man seg i ro. Innsigelser sender man til vannringen@gmail.com innen 10. februar kl 12:00. Nytt forslag til vedtak blir da sendt ut med ny frist.

Følg med på www.vannringen.com eller vår facebookside. Vi håper vi får anledning til å gjennomføre Vannringens seminar 2023 som planlagt, nå ser vi virkelig fram til å kunne møtes!

Med vennlig, vannlig hilsen

Styret i Vannringen


Vedlagt finner du to filer. Det ene er årsmøtedokumenter for 2022 med framlegg av alle saker årsmøtet skal behandle.

Det andre er et redigerbart dokument med forslag til protokoll. Hvis du er uenig i forslagene til vedtak, kan du skrive motsigelse eller kommentar i det redigerbare dokumentet. Forslag til andre kandidater til valget kan også skrives her. Fristen torsdag 10.02.2022 kl 12:00 er passert.

Signert protokoll offentliggjøres på www.vannringen.com etter årsmøtet. Årsmøtedokumentene publiseres også der.