Ikke seminar i 2018 – neste arrangement blir i 2019

 

 

På bakgrunn av at seminaret for 2017 ble forskjøvet, og på svarene fra spørreundersøkelse blant medlemmene høsten samme år, vil neste seminar bli arrangert i 2019.

 

Alle tilbakemeldinger og tips, og all støtte som vil gjøre organisasjonen og seminaret relevant og nyttig for dagens laboratoriebransje sendes gjerne til oss.

 

Styret ser fram til den jobben som skal gjøres, og til å ønske alle velkomne ved seminarstart neste år!

 

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Vannringen