Oppsummering av arbeidsseminaret på Svalbard 2-4. mai 2012

En lystig gjeng ved Camp Barentz i Adventsdalen klar til god mat og god drikke, samt foredrag om isbjørn, i kalde og røykfulle omgivelser.

Vannringens arbeidsseminar 2012 ble arrangert i flotte omgivelser i fantastisk vær på Svalbard. Seminaret gikk over 3 dager, fra 2. til 4.mai. Vannringen vil takke alle foredragsholderne for gode og spennende foredrag.

 

  • Norsk Akkreditering (NA) ved Erik Figenschou hadde en gjennomgang av NA Dok 9 (SLP), samt nytt fra NA.
  • Bellona ved Karl Kristensen holdt foredraget ”Fra analysepolitikk til politisk analyse”.
  • NMKL (Nordisk metodikkomitè for næringsmidler) ved Urd Bente Andersen holdt  to foredrag, det ene omhandlet intern kalibrering av termometre og nytt fra NMKL, det andre omhandlet sensorisk analyse av drikkevann.
  • Geir Wing Gabrielsen fra Norsk Polarinstitutt holdt et foredrag om miljøgifter i polare strøk.

Vannringen vill takke leverandørene fra TM-Autolab, Bergman AS, Perkin Elmer Norge, Matriks AS og Nerliens Meszansky AS  som ble med oss på tur. De ga oss nyttig informasjon om produkter og faglige problemstillinger.

Faglig påfyll.

Deltagerne på seminaret ble godt kjent med Longyearbyen. Vi arrangerte en guidet tur der vi hadde et kulturhistorisk møte med Longyearbyen, hvor vi besøkte Svalbard Museum og Galleri Svalbard. Det ble også arrangert en polarekspedisjon ut til Adventsdalen, der vi ble møtt av et godt bevæpnet vertskap i tilfelle isbjørnen skulle komme.

Det var også satt av tid til egne utflukter, det var flere som meldte seg på snøscootertur i det flotte vinterværet.

Gruppearbeid med hovedtema  næringssalter, metaller, fysisk-kjemisk, og kvalitet og data ble gjennomført som tidligere, der faglige problemstillinger og erfaringer ble diskutert.

Vannringen har fått mange positive tilbakemeldinger på årets arbeidsseminar. Velkommen til nytt seminar i 2013.

Flott fjellformasjon på Svalbard.

Vannringen sitt nye styre. Fremst fra venstre: Jim Morten Høgden og Hilde Støen. Bak fra venstre: Johan Petter Ahlin og Eva Veronica Dalskau.

Referat fra årsmøtet 2012 og årsmelding for 2011 foreligger som pdf (krever innlogging)