Referat årsmøte 2010

Vannringen 14.oktober 2010
Varighet: kl 1615-1645
Sted: Radisson Blu Hotell, Bodø
Antall oppmøtte: 20 stk

Saker:

1. Konstituering
Innkallelse ble sendt ut til alle medlemmer i uke 11/2010. Pga askeskyen i april ble seminaret og årsmøtet forskjøvet til oktober. Godkjent av årsmøtet.

2. Valg av funksjonærer
Styrets innstilling var: møteleder Svein Harald Hammer og sekretær Liv Nesset. Godkjent av årsmøtet.

3. Årsberetning​
Styrets årsberetning ble godkjent. ​

4. Regnskap 2009, budsjett 2010 Godkjent av årsmøtet.

5. Fastsettelse av kontingent. Kontingent opprettholdes som tidligere.

6. Vedtektsendringer Ingen innkommende forslag til vedtektsendringer.

7. Valg
Svein Harald tar gjenvalg og fortsetter to år til. Eirin Pettersen tar ikke gjenvalg. Nytt styremedlem ble Veronica Dalskau, ØMM-Lab, valgt for to år. Valgkomite er: Eirin Pettersen, Dag Grønningen og Tove Kristin D. Torstensen. Revisor: Styret spør forrige revisor om gjenvalg.

Arbeidsseminar Vannringen 2010

Vannringen hadde den gleden å invitere til sitt årlige arbeidsseminar, som ble holdt på Radisson Blue Hotell, Bodø den 14-15 oktober 2010. Vi samlet mange til et inneholdrikt seminar. Programmet var delt i fellessamlinger med foredrag og diskusjoner, gruppearbeid, leverandørutstilling og sosialt samvær. I tillegg ble årsmøtet avholdt.

Fortsett å lese Arbeidsseminar Vannringen 2010