Møte mellom Vannringen og Norsk Akkreditering

På seminaret våren 2008 var det et ønske fra Vannringen sine medlemmer at styret skulle ha en tettere dialog / kontakt med NA, for bl.a. å harmonisere bedømmere og komme med tilbakemeldinger / innspill på det arbeidet NA gjør. 

Agenda for møte: 
Gjennomgang av konkrete tilbakemeldinger / innspill fra Vannringen sine medlemmer.
Fremtidig samarbeid mellom NA og Vannringen.

Møtet fant sted 17. oktober 2008.