Vannringens seminar våren 2009

Program for arbeidsseminar i vann- og miljøanalyser.
26. og 27. mars 2009
Rica Hell Hotell, 7570 Hell

 

Presentasjoner er vedlagt

Torsdag 26. mars
09:00 – 09.55 Registrering Kaffe med mat serveres.
09:55 Åpning
10.00 – 10.30 ICP-MS: Hurtiganalyse av metaller i jord, blod og vann. Olve Frederichsen, PerkinElmer
10.30 – 11.00 Pause/Utstilling (Kaffe)
11.00 – 11.30 «Standard Norge» kvalitetssikrer våre vannanalysemetoder. Men hvem kvalitetssikrer «Norsk Standard»? Ragnar Bye, UiO

11:30 – 12:30 Lunsj

12.30 – 13.00 Måleusikkerhet – Hvordan oppgis dette til kunden? Bertil Magnusson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
13.00 – 15.00 Gruppearbeid (med applikasjonsrettet leverandørinnlegg?).
15.00 – 15:30 Pause/leverandørutstilling (Kaffe med mat)
15:30 – 16:30 Oppsummering fra gruppene
16:45 – 17:30 Årsmøte Vannringen.

18:15 – 18:30 Aperitiff
18.30 – 19.45 Motivasjon, lag- & samspill. Bjørn Hansen, tidl. RBK

19.45 – Festmiddag

Fredag 27. mars
07.00 – 09.00 Frokost Anbefaler utsjekking
09.00 – 09.45 Vanndirektivet, Torgunn Sætre, NIVA
09:45 – 10:30 Pause (Utsjekking/Utstilling: Kaffe)
10.30 – 11.30 Leverandørpresentasjon:
TM-Autolab Terje Melum: Fysikalske og BOF på samme instrument
Instrument-Teknikk, Inger Ronander: ICP-OES analyse av spormetaller

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:00 Grunnvannets kvalitet – hvordan kan den varierer. Pål Gundersen, NGU
13:00 – 13:30 Narkotiske stoffer i avløpsvann – Malcolm Reid, NIVA
13:30 – 13:45 Pause
13:45 – 14:15 Akkreditert prøvetaking av avløp. Cecilie Larsen, Trondheim bydrift, vann&avløp
14.30 – 14.35 Oppsummering og avslutning