Oppsummering av arbeidsseminaret på Svalbard 2-4. mai 2012

En lystig gjeng ved Camp Barentz i Adventsdalen klar til god mat og god drikke, samt foredrag om isbjørn, i kalde og røykfulle omgivelser.

Vannringens arbeidsseminar 2012 ble arrangert i flotte omgivelser i fantastisk vær på Svalbard. Seminaret gikk over 3 dager, fra 2. til 4.mai. Vannringen vil takke alle foredragsholderne for gode og spennende foredrag.

Fortsett å lese Oppsummering av arbeidsseminaret på Svalbard 2-4. mai 2012

Referat årsmøte 2010

Vannringen 14.oktober 2010
Varighet: kl 1615-1645
Sted: Radisson Blu Hotell, Bodø
Antall oppmøtte: 20 stk

Saker:

1. Konstituering
Innkallelse ble sendt ut til alle medlemmer i uke 11/2010. Pga askeskyen i april ble seminaret og årsmøtet forskjøvet til oktober. Godkjent av årsmøtet.

2. Valg av funksjonærer
Styrets innstilling var: møteleder Svein Harald Hammer og sekretær Liv Nesset. Godkjent av årsmøtet.

3. Årsberetning​
Styrets årsberetning ble godkjent. ​

4. Regnskap 2009, budsjett 2010 Godkjent av årsmøtet.

5. Fastsettelse av kontingent. Kontingent opprettholdes som tidligere.

6. Vedtektsendringer Ingen innkommende forslag til vedtektsendringer.

7. Valg
Svein Harald tar gjenvalg og fortsetter to år til. Eirin Pettersen tar ikke gjenvalg. Nytt styremedlem ble Veronica Dalskau, ØMM-Lab, valgt for to år. Valgkomite er: Eirin Pettersen, Dag Grønningen og Tove Kristin D. Torstensen. Revisor: Styret spør forrige revisor om gjenvalg.

Arbeidsseminar Vannringen 2010

Vannringen hadde den gleden å invitere til sitt årlige arbeidsseminar, som ble holdt på Radisson Blue Hotell, Bodø den 14-15 oktober 2010. Vi samlet mange til et inneholdrikt seminar. Programmet var delt i fellessamlinger med foredrag og diskusjoner, gruppearbeid, leverandørutstilling og sosialt samvær. I tillegg ble årsmøtet avholdt.

Fortsett å lese Arbeidsseminar Vannringen 2010

Dagseminar om prøvetaking av ferskvann, avløpsvann, sigevann og sedimenter

Vannringens medlemmer ble invitert på dagseminar om prøvetaking av ferskvann, avløpsvann, sigevann og sedimenter.

 

Dato: mandag 2.november 2009
Sted: Oslo – Forskningsparken NIVA, Gaustad-alleen 21
Varighet: kl 10-15

Vannringen dekket seminaravgift og lunsj for medlemmer.

Spørsmål rettes til: Liv Nesset, sekretær i Vannringen, tlf 417 30541/776 24360, epost: liv.nesset@toslab.no

 

Fortsett å lese Dagseminar om prøvetaking av ferskvann, avløpsvann, sigevann og sedimenter